Als het woord ‘handlijnkunde’ valt, komt er bij veel mensen een associatie op met zigeuners, toekomstvoorspelling en onzin. Helaas al te waar. Er bestaat echter ook een methode van systematische, evolutionaire en wetenschappelijke handanalyse. Deze methode, is door Edo Sprong, mijn leraar, Diagnostische Handanalyse® genoemd. De zeer snelle diagnosestelling van vooral psychologische problemen en de effectieve follow-up therapie met de zogenaamde Handpalmtherapie® is een vernieuwing en doorbraak op het gebied van de ‘heling’ van de mens.

Wat is Handpalmtherapie?

De mens is een bio-energetisch systeem en slaat imprints van de gedachten op in de hersencellen. Sommige van deze engrammen zijn het gevolg van trauma’s. De energie van deze imprints veroorzaakt denken en handelen en daaruit volgende identificaties, remmingen, blokkades, ontkenningen, projectiemechanismen en bewuste of onbewuste schadelijke overtuigingen.

De heuvels van de hand worden gevormd door gedachte-energie en tevens door biodynamische energiecentra (chakra’s).

De lijnen reflecteren de verbinding en samenwerking tussen de hersengedeelten. Dit maakt de hand tot een fijn diagnostisch instrument.

Maar tevens een therapeutisch instrument van betekenis om de weg naar genezing te vinden door middel van fysieke, kleuren, geluidstrillingen, mentale en spirituele stimulatie in Handpalmtherapie®.

De lijnen veranderen!

Transpersoonlijke Therapie in het kort

De huidige Transpersoonlijke Therapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op persoonlijke groei. Bij persoonlijke groei maak je van je probleem een “thema”: het probleem maakt je bewust dat er iets niet in orde is, wat de aanleiding is om dieper in jezelf te kijken. Zo kom je in contact met je authentieke zelf. Het probleem heeft dus een signaalfunctie en wordt niet gezien als iets dat moet worden opgelost.

Kenmerken van de transpersoonlijke benadering zijn een holistische visie – lichaam, geest en ziel zijn één – en een open houding voor levensvragen, zingeving en spiritualiteit. De therapie is zowel ervaringsgericht als inzichtgevend.

Welke technieken worden gebruikt?

Deze werkwijze is gebaseerd op een oud Indiaas systeem, verrijkt met oude en nieuwe filosofieën en moderne inzichten op psychologisch, neurologisch en therapeutisch gebied, evenals transpersoonlijke psychologie. Therapieën zoals Gestalt, Hypnotherapie, NLP (communicatie- en gedragsverandering) en Agnitherapie (kleurgeneeskunde, aarden, meditatie, ademhalingsoefeningen, lichaamswerk, lichaamstaal (bio-energetica), gesprekstechnieken, tekenen, schrijven, actieve imaginatie (contact maken met het onbewuste: Jungiaanse psychologie), dromen, geleide fantasieën, visualisaties zijn geïntegreerd in het systeem waarmee ik werk.

Wat is het doel van therapie?

Transpersoonlijke therapie (TT) is gericht op helen. Helen in de zin van heelkunde (medisch) en in de zin van heel worden oftewel compleet worden (spiritueel). Beide doelen zijn in de TT onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het één gaat niet zonder het ander. Het helen ontstaat vanuit het zelfhelend vermogen van jou.